• (044) 501-11-88
 • г. Киев, ул. Резервная, 8 (Семьи Кульженков, 8)
UA
Меню
UA
г. Киев, ул. Резервная, 8 (Семьи Кульженков, 8)

Правила пользования сайтом

Дані правила поширюються на всех відвідувачів і користувачів сайту https://avenu.ua  (як справжніх, так і майбутніх). Будь ласка, уважно прочитайте ці правила користування сайтом, які регулюють використання цього сайту (далі – "Правила"). Використовуючи цей сайт та матеріали сайту, користувач висловлює свою згоду з даними Правилами, в протилежному випадку просимо не користуватися цим сайтом.

Терміни:

Веб-сайт - сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, інших об’єктів авторського права і (або) суміжних прав тощо, пов’язаних між собою і структурованих у межах адреси веб-сайту і (або) облікового запису власника цього веб-сайту, доступ до яких здійснюється через адресу мережі Інтернет, що може складатися з доменного імені, записів про каталоги або виклики і (або) числової адреси за Інтернет-протоколом;

Веб-сторінка - складова частина веб-сайту, що може містити дані, електронну (цифрову) інформацію, інші об’єкти авторського права і (або) суміжних прав тощо;

гіперпосилання - формалізований відповідно до стандартів мережі Інтернет запис адреси веб-сайту або його частини (веб-сторінки, даних). У разі якщо гіперпосилання адресує до частини веб-сайту (веб-сторінки), то, крім домену і (або) числової адреси за Інтернет-протоколом, воно може містити додаткові записи про каталоги або виклики і умови доступу до веб-сторінки, що може бути відтворена або збережена на пристроях, які можуть зчитувати та відтворювати електронну (цифрову) інформацію з використанням мережі Інтернет;

володілець персональних даних - фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом;

згода суб'єкта персональних даних - добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди. У сфері електронної комерції згода суб'єкта персональних даних може бути надана під час реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі суб'єкта електронної комерції шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, за умови, що така система не створює можливостей для обробки персональних даних до моменту проставлення відмітки;

обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

Загальна правова інформація

Сайт https://avenu.ua  (далі - «Сайт») дозволяє вам переглядати і завантажувати матеріали цього Сайту тільки для особистого некомерційного використання, за умови збереження вами всієї інформації про авторське право та інших відомостей про право власності, що містяться в вихідних матеріалах і будь-яких їхніх копіях. Забороняється змінювати матеріали цього Сайту, а також поширювати або демонструвати їх в будь-якому вигляді або використовувати їх будь-яким іншим чином для суспільних або комерційних цілей. Будь-яке використання цих матеріалів на інших сайтах або в комп'ютерних мережах забороняється.

Даний Сайт представлений юридичною особою ПАТ «ОПТІМАЛ», код ЄДРПОУ 38013482, 03028, м. Київ, Голосіївський район, пров. Феодосійський, буд. 12, офіс 119 (далі іменована «Компанія»). Інформація, що розміщена на даному сайті, є інтелектуальною власністю, що захищена згідно норм чинного законодавства України.  

Дія Правил користування цим Сайтом поширюється як на фізичних, так і на юридичних осіб.
Компанія залишає за собою право в будь-який час змінювати розміщені дані, інформацію, послуги та продукцію без попереднього повідомлення. Посилання на продукцію і послуги третіх осіб робиться в інформаційних цілях і не має на увазі, що Компанія їх підтримує, рекламує або рекомендує.

Захист авторських прав

Всі права на інформацію, розміщену на даному сайті, належать їх власникам та захищені згідно норм чинного законодавства України. Зміна матеріалів, використання їх за іншим призначенням, несанкціоноване копіювання, поширення тощо є порушенням авторських прав. У разі порушення Правил користування цим сайтом Компанія залишає за собою право застосувати до порушників всі допустимі та визначенні чинним законодавством України заходи захисту своїх порушених прав. На інших сторінках цього сайту можуть міститися інші зауваження про права власності та інформація про авторські права,  які також повинні бути враховані і дотримані.

Будь-яке відтворення, адаптація, переклад, розміщення та обробка вмісту даного сайту в інших засобах масової інформації, включаючи розміщення або обробку в електронних засобах масової інформації, захищені правами інтелектуальної власності. Будь-яке використання інформації цілком або частково дозволяється лише за умови попередньої письмової згоди її власника. Будь-яке відтворення інформації або даних, зокрема, використання текстів або фрагментів текстів або графічних матеріалів або будь-яке інше використання/поширення дозволяється лише за умови попередньої письмової згоди їх власника. Права на поширення та відтворення об'єктів права інтелектуальної власності належать їх власникам.  

Торговельні марки (знаки для товарів та послуг), що розміщені на сторінках даного Сайту, в тому числі продукція, товари що виготовляється під такими торговельними марками, є зареєстрованими торговельними марками, що належать відповідним власникам (надалі по тексту – власники торговельних марок). Будь-яке офіційне або неофіційне використання даних торговельних марок без згоди власників торговельних марок заборонене і є порушенням чинного законодавства України, в тому числі але не обмежуючись законодавства про авторські права, права інтелектуальної власності або законодавства про недобросовісну конкуренцію.  

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

Компанія може збирати персональні дані, пов'язані з користувачами, особливо коли користувач:  завантажив Завантажуваний контент;  зареєструвався на Сайті;  відправив заявку на отримання консультації;  відправив  електронний лист;  відповів на опитування або дослідження; надав згоду на обробку своїх персональних даних тощо.

Згідно з чинним законодавством, ви маєте право доступу, виправлення і видалення будь-яких даних, які можуть стосуватися вас. Ви можете скористатися цим правом у будь-який час, надіславши нам повідомлення, приклавши копію свого посвідчення особи, за наступною адресою: 03028, м. Київ, Голосіївський район, пров. Феодосійський, буд. 12, офіс 119.

ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИЙ ДАНИХ

Політика безпеки Сайту

Компанія поважає конфіденційність користувачів Сайту  і намагається захистити їх персональні дані. У цьому розділі роз’яснено порядок збору, передачі, обробки, використання, розкриття даних та практика захисту Сайту.

Отримуючи доступ до Сайту, користуючись ним та надаючи нам Ваші персональні дані Ви погоджуєтесь і даєте однозначну згоду на збір, передачу, обробку, використання і розкриття своїх персональних даних у порядку, вказаному в цих Правилах та у відповідності з вимогами чинного законодавства України (далі - «Згода»).

Дана згода на обробку персональних даних надається відповідно до вимог законодавства України.

Ця Згода діє протягом невизначеного строку. Строк зберігання Ваших персональних даних цією Згодою не обмежений. Ваші персональні дані обробляються у строк, не більший ніж це необхідно відповідно до їх законного призначення та мети, визначеної цією Згодою.

На підтвердження вищевикладеного, Ви, заповнюючи на сайті форму і вказуючи свої персональні дані, підтверджує згоду на їх обробку в порядку і на умовах, описаних вище.

Надаючи нам персональні дані Ви підтверджуєте, що права визначені Законом України «Про захист персональних даних» Вам відомі та зрозумілі.

Персональні дані та контактна інформація користувача Сайту не буде розголошена третім особи, за винятком випадків передбачених законодавством, або якщо Користувач дасть на це свою згоду (як зазначено далі). Компанія використовує зібрані персональні дані користувачів відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Отримання та обробка персональних даних

Всі Користувачі можуть відвідувати Сайт, не розголошуючи при цьому будь-які персональні дані (під персональними даними розуміється будь-яка інформація, що має відношення до встановленої фізичної особи, зокрема, за допомогою звичайно використовуваних способів визначення або за допомогою однієї або декількох особливостей, властивих його / її особистості: фізичних, фізіологічних, психологічних, розумових, економічних, культурних чи соціальних, політичних). При цьому, ненадання Користувачем необхідної інформації, запитуваної у відповідних секціях введення інформації та в інших розділах сайту, може спричинити за собою неможливість надання сайтом Користувачам певних послуг.

З метою виконання запитів користувачів, а також в інших цілях, зазначених нижче, сайт може запитувати такі дані про Користувача: ім'я, прізвище, дату народження, стать, електронну та поштову адреси, номер телефону, номер мобільного телефону, вік та інші дані. У силу добровільної підписки на Сайті або замовляючи консультацію Користувач погоджується (дає свою згоду) на внесення його персональних даних в інформаційну систему, як вручну, так і автоматично, в повному обсязі і для цілей, зазначених нижче, відповідно до законодавства про захист персональних даних.

Компанія має право використовувати розголошені дані протягом строку необхідного для виконання відповідної мети обробки персональних даних та обов'язкового архівування, згідно із застосовним законодавством, не завдаючи шкоди зобов'язанням сайту, які виникають внаслідок спеціального регулювання. Надання дозволу на обробку персональних даних є добровільним, і Користувач має право відкликати такий дозвіл, направивши електронного листа на електронну адресу Сайту.

Права користувачів щодо обробки їх персональних даних включають в себе, зокрема, право на включення, оновлення або видалення персональних даних з інформаційної системи Сайту. А також право на отримання копії персональних даних, які є предметом обробки.

Мета збору та обробки персональних даних

Компанія обробляє персональні дані в наступних цілях:

 • проведення маркетингових та інших досліджень, здійснення іншої маркетингової діяльності, зокрема, рекламування товарів та послуг, розповсюдження рекламних матеріалів, включення персональних даних до внутрішніх інформаційних систем і баз, направлення поштових та електронних розсилок, збору інформації, забезпечення реалізації відносин у сфері встановлення та розширення контактів з потенційними контрагентами, для забезпечення реалізації договірних відносин;
 • з метою надання відповідей на запитання Користувачів, надання консультацій;
 • надання рішень і послуг, які найбільш відповідають потребам Користувачів;
 • визначення потреб Користувачів, відображення рекламних оголошень;
 • надання таргетованої реклами на основі  потреб/дій Користувачів на Сайті за допомогою сервісів Google, Facebook, Viber, Telegram, СМС – розсилок тощо;
 • надання порад, корисної інформації, останніх даних про продукцію за допомогою сервісів Google, Facebook, Viber, Telegram, СМС – розсилок тощо;
 • надавати інформацію про нову продукцію за допомогою сервісів Google, Facebook, Viber, Telegram, СМС – розсилок тощо.

Компанія використовує отриману інформацію виключно з метою, визначеною в цих Правилах. Компанія намагається використовувати комерційно обґрунтовані засоби для забезпечення належного захисту Ваших персональних даних, враховуючи особливість тієї чи іншої інформації. Компанія використовує різноманітні технології та процедури організації безпеки, що дозволяють захистити Ваші персональні дані від несанкціонованого доступу, використання чи розкриття. Наприклад, ми зберігаємо персональні дані надані Вами на комп’ютерних серверах з обмеженим доступом, які розташовані на контрольованих об’єктах. На жаль, передача інформації мережею Інтернет не є абсолютно безпечною. Хоча ми зобов’язуємось докладати всіх зусиль для захисту Ваших персональних даних, ми не можемо гарантувати безпеку персональних даних, які Ви передаєте нашому сайту; будь-яка передача даних здійснюється на Ваш власний ризик.

Неповнолітні

Компанія настійно рекомендує всім батькам і опікунам навчити своїх дітей безпечно і відповідально поводитися з персональними даними в Інтернеті. Особи молодші 18 років не повинні розголошувати свої персональні дані на сайті без дозволу їхніх батьків та опікунів. Компанія ніколи не буде навмисно запитувати персональні дані у осіб молодше 18 років, або використовувати їх будь-яким чином, Компанія констатує, що Користувачам його сайту 18 років і більше.

Компанія цим повідомляє Вас, про включення Ваших персональних даних до Бази даних користувачів сайту https://avenu.ua  з метою, визначеною в цих Правилах. Ваші права у сфері захисту персональних даних та умови передачі Ваших персональних даних третім особам викладені вище в цих Правилах.

Доступ до інформації

Компанія зобов'язується не надавати Персональні дані третім особам у комерційних цілях без згоди користувача, якому належать ці дані. Передача Персональних даних третім особам допускається у наступних випадках:

 • після одержання згоди користувача, якому належить дана інформація;
 • при необхідності передачі Персональних даних з метою виконання запиту, надання консультацій користувача;
 • за обґрунтованими запитами державних органів, що мають право одержувати такі дані;
 •  у тому випадку, якщо на думку Компанії, користувач порушує умови даних Правил.

Користувач дозволяє Компанії надавати дозвіл іншим компаніям, з якими Компанія уклала відповідні угоди, одержувати, зберігати та обробляти дані про користувача (крім Персональних даних), такі як IP-адреса Учасника, файли Сookie, а також статистична інформація про активність користувача для покращення якості надаваної цими компаніями послуг та інформації рекламного характеру в межах дозволених чинним законодавством України.
Користувач погоджується з тим, що конфіденційність переданих через Інтернет даних не гарантована і у випадку, якщо доступ до цих даних буде отриманий третіми особами поза зоною технічних засобів зв'язку, підвладних Компанії, Компанія не несе відповідальності за збиток, заподіяний таким доступом.
Користувач має право запросити, змінити або видалити свої Персональні дані, що знаходяться у доступі Компанії. Для цього Користувачу необхідно заявити відповідну вимогу, направивши її на контактну адресу Компанії, зазначену на Сайті, якщо іншого самостійного способу запиту, зміни або видалення Персональних даних не передбачено технічними можливостями Сайту.

Обмежена ліцензія

Вся інформація даного сайту захищена авторськими правами. Дана інформація не може бути відтворена ні в якій формі, ніякими засобами без попереднього письмового дозволу Компанії.

Всі інші дії будуть витлумачені як непряме, навмисне або будь-яке інше привласнення ліцензії або прав на патент, торговельну марку або присвоєння авторських прав власника чи третьої особи.
Правила користування сайтом регулюються і мають тлумачитися відповідно до законів України, міжнародно-правових актів. Повідомляємо, що даний сайт та все, що на ньому розміщено, включаючи, але не обмежуючись, весь текст та зображення ("наповнення") є власністю і захищені авторським правом. Наповнення, яке є торговельною маркою, логотипом чи знаком обслуговування, є також зареєстрованою торговельною маркою, що належить відповідним власникам торгівельних марок. Використання будь-якого наповнення, крім зазначеного у цих Правилах, без письмового дозволу власника наповнення, суворо заборонено. Повідомляємо також, що Компанія та власники рішуче та у повній мірі відповідно до закону захищатимуть свої права на інтелектуальну власність.

Звільнення від відповідальності

У тій мірі, в якій це дозволено чинним законодавством України, Компанія не несе відповідальність за будь-який збиток, що випливає прямо або опосередковано з використання даного сайту або іншого сайту, пов'язаного з даним сайтом. Ні за яких обставин відповідальність за наслідки, які прямо або опосередковано пов’язано, спричинено використанням інформації, розміщеної на цьому Сайті, не може покладатися на Компанію і бути підставою для судового переслідування. Компанія не заявляє і не гарантує, що який-небудь файл або програма, які можна завантажити з даного сайту і / або використовувати за його допомогою, вільний від помилок, вірусів, дефектів та інших факторів, які можуть завдати шкоди даним, а також апаратному або програмному забезпеченню користувача.

Послуги Сайту надаються за принципом "як є" без гарантій будь-якого роду. Користувач в добровільному порядку відмовляється від будь-яких претензій та судового переслідування Компанії і вимагання відшкодування можливої ​​шкоди, заподіяної Користувачеві.

Компанія  докладає значних зусиль для того, щоб захистити свій веб-сайт від вірусів, проте,  не може гарантувати їхню повну відсутність. У зв'язку з цим  рекомендуємо користувачам самостійно вживати заходів для захисту своїх комп'ютерів від вірусів (використовувати вірус-сканери) перед завантаженням документів і даних з цього сайту.  

Компанія здійснює все можливе, щоб у користувачів був доступ до веб-сайту і завантажуваного контенту в будь-який час. Однак,  не вбачається за можливе гарантувати постійну наявність і доступність веб-сайту. Компанія може бути зобов'язана негайно призупинити доступ до веб-сайту повністю або частково, зокрема для цілей технічного обслуговування. Компанія не може гарантувати, що телекомунікаційні мережі не мають помилок в роботі, що призводить або можуть призвести до збоїв, помилок в роботі. Компанія не може надати жодних гарантій у зв'язку з цим і тому не несе відповідальність за будь-які збитки, що можуть стосуватися використання Інтернету та/або телекомунікаційних мереж, включаючи, без обмеження:

 • Погана передача та/або прийом будь-яких даних та/або інформації через мережу Інтернет;
 • Будь-які зовнішні вторгнення або комп'ютерні віруси;
 • Будь-яка помилка обладнання прийому або мереж зв'язку;
 • Будь-яка така несправність мережі Інтернет, що може перешкоджати правильній роботі Веб-сайту.

Функціональне призначення сайту

Товари і послуги, представлені на цьому Сайті,  пропонуються для ознайомлення, вибору та надають загальне уявлення про асортимент продукції та послуг, які представлені в країні, де цей веб-сайт доступний.

Точність інформації

Компанія докладатиме всіх зусиль, щоб забезпечити точність і актуальність даних, що містяться на цьому сайті. У представленій на цьому сайті інформації можуть зустрітися технічні неточності або друкарські помилки. Компанія не бере на себе жодної відповідальності за точність інформації, що надається на сайті, і весь ризик використання такої інформації покладається на користувача. Цим нагадується, що інформація, наявна на цьому веб-сайті, може містити неточності та упущення, зокрема через дії третіх осіб.

Посилання на сайти третіх осіб та відмова від зв'язку зі змістом сайтів третіх осіб

На сторінках даного сайту можуть містяться посилання (тобто «гіперпосилання») на інші сайти, які розробляються та використовуються третіми особами та інформацію про сайти третіх осіб. Компанія  не несе жодної відповідальності за їх вміст, оскільки не є власником та розробником таких сайтів.

Перехід на будь-який інший Інтернет -ресурс, пов'язаний з даним сайтом, здійснюється виключно за волею та власним бажанням користувача. Компанія не несе відповідальності за законність, точність, достовірність інформації, даних, рекомендацій, заяв тощо зроблених на цих сайтах. Посилання на продукцію і послуги третіх осіб робиться в інформаційних цілях і не має на увазі, що Компанія їх підтримує, рекомендує, рекламує або несе за це відповідальність.

Заяви, що містяться на сторінках сайтів третіх осіб, на які надані посилання, не є заявами Компанії. Компанія не бере на себе відповідальність за будь-які порушення норм чинного законодавства або прав третіх осіб, які мають місце на сторінках таких сайтів.

Власники сайтів (треті особи), на які можна потрапити з сайту Компанії, несуть повну відповідальність за їх вміст, так само як і за продаж будь-яких товарів, запропонованих на даних сайтах, і за обробку та виконання будь-яких замовлень, отриманих через Інтернет за допомогою таких сайтів.

Компанія не несе жодної відповідальності за будь-яке порушення авторських прав, прав на торговельні марки або іншу інтелектуальну власність, порушення особистих немайнових прав, що мають місце на сайтах, посилання на які містяться на сайті Компанії.

У разі ухвалення судового рішення чи іншого правового акту щодо будь-якої операції, що була здійснена Користувачем та власником сайту, посилання на який міститься на сторінках інтернет сайту Компанії, Користувачу слід звернути увагу, що вищевказаний контракт укладається лише між Користувачем і власником відповідного сайту або іншою особою, яка пропонує укласти такий контракт, але за жодних умов не між Компанією і користувачем. Тому просимо Вас звернути увагу на загальні умови, запропоновані компанією, на сайт якої надано посилання. Вищевказані умови стосуються усіх посилань, наведених на сайті Компанії, та будь-якого змісту веб-сайтів, на які користувачі потрапляють за допомогою таких посилань.  

ФАЙЛИ COOKIE

Файли cookie – це невеликі файли, які зберігаються на вашому пристрої, в той час як ви переглядаєте веб-сайт (наприклад, переглянуті сторінки, дата і час такого доступу, тощо), та які можуть бути розглянуті, коли ви знову переходите на той самий веб-сайт (далі - "Файли cookie").
Компанія дбає про своїх користувачів і намагається зробити перебування на Сайті максимально комфортним, для цього необхідно, за допомогою файлів cookie, проаналізувати поведінку, переваги і інтереси користувача. Такий аналіз допоможе поліпшити досвід взаємодії з Сайтом, визначити найбільш зручний інтерфейс і навігацію Сервісу.

Файли cookie можуть бути вічними (вони називаються постійними файлами cookie) і зберігатися в комп'ютері, поки користувач їх не видалить або тимчасовими (такі файли cookie називаються сесійними), тобто зберігаються тільки до закриття браузера. Крім того, файли cookie поділяються на основні (вони встановлюються безпосередньо відвідуваним Сайтом) і сторонні (встановлюються іншими веб-сайтами).

Важливо:
1) при повторному відвідуванні користувачем Сайту, дані файлів cookie оновлюються;
2) у більшості випадків, веб-браузер за замовчуванням допускає автоматичне зберігання файлів cookie на пристрої користувача;
3) відключення файлів cookie може призвести до обмеження доступу до опублікованих матеріалів та/або неповноцінного функціонування сервісів Сайту.

Якщо користувач не включає використання файлів cookie або навмисно видаляє всі файли cookie зі свого веб-браузера, то при подальшому відвідуванні Сайту користувачеві буде повторно пропонуватися включення і використання файлів cookie.

Інформація про користувачів отримана за допомогою файлів cookie не продається і не поширюється у відкритому доступі, а також є власністю компанії, якій належить ресурс.

Взаємодія Сайту з іншими ресурсами

При використанні користувачем сервісів, на сторінках Сайту можуть бути присутніми коди інших інтернет ресурсів і третіх осіб, в результаті чого такі інтернет ресурси і треті особи отримують Ваші дані. Отже, ці інтернет-ресурси можуть отримувати і обробляти інформацію про те, що Ви відвідали ці сторінки, а також іншу інформацію, яку передає браузер користувача. Такими інтернет-ресурсами можуть бути: системи банеропоказів (наприклад, DoubleClick for Publishers, Admixer, AdRiver та ін.); соціальні плагіни мереж (наприклад, Discus, Facebook, Twitter, Google+).

Використання зазначених сервісів Компанії необхідно для оперативного аналізу відвідувань Сайту, внутрішньої і зовнішньої оцінки відвідуваності Сайту, глибини переглядів, активності користувачів. Дані, отримані від зазначених сервісів Компанія не зберігає і не обробляє. Відповідно, якщо користувач в силу будь-яких причин не бажає, щоб зазначені сервіси отримували доступ до його персональних даних, користувач може за власним бажанням вийти зі свого аккаунта чи профіля, очистити файли cookie (через свій браузер).

На Сайті можуть бути посилання на інші веб-сайти (виключно в інформаційних цілях). При переході по посиланню на інші веб-сайти дія цих Правил на такі сайти поширюватися не буде. У зв'язку з чим, Компанія рекомендує переглядати політику в сфері конфіденційності і персональних даних кожного веб-сайту перед тим, як передавати будь-які персональні дані, за якими Вас можуть ідентифікувати.

Зміна умов

Компанія може в будь-який час вносити зміни до цих Правил користування сайтом без попереднього повідомлення користувачів. Будь-яким чином використовуючи даний сайт, Ви приймаєте зобов'язання дотримуватися цих Правил, тому Ви повинні ознайомлюватися з ними при кожному новому відвідуванні цього сайту.

Зворотній зв’язок

При виявленні будь-яких помилок, які перешкоджають роботі сайту, веб-сторінок, посилань тощо звертайтесь за контактною інформацією: e-mail client@kovalska.com; адресою  04074, м. Київ,
вул. Резервна 8; номером телефону (044) 501-11-88 (вартість дзвінків згідно з тарифами Вашого оператора).

ЗАСТОСОВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

Ці Правила регулюються законодавством України.